اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرزفرم نظر سنجی از ارباب رجوع
1- نحوه برخورد کارکنان واحد مربوطه با شما چگونه است ؟
خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف 
2- دانش و تسلط واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف 
3- آیا کار شما انجام شد؟
بلی  تا حدودی  خیر 
در صورتی که انجام نشده است پاسخ کارشناس مورد مراجعه چه بوده است؟
4- آیا حرف های شما را گوش کردند ؟
بلی  خیر 
5- میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکلات خود را چگونه ارزیابی می نمایید؟
خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف 
6- در مجموع چقدر از نتیجه مراجعه خود به این اداره کل رضایت دارید؟
خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف 
7- آیا متصدیان انجام خدمت در جای خود حضور داشتند ؟
بلی  خیر 
8- مدت انتظار شما برای پاسخگویی و خروج از اداره کل چه میزان بوده است؟
۳۰ دقیقه  یک ساعت  ۲ ساعت  بیشتر از ۲ ساعت 
9- چند بار برای انجام کار خود به این واحد مراجعه نموده اید تا کار شما به اتمام برسد ؟
۱ بار  ۲ بار  ۳ بار  ۴ بار 
10- چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید ؟ (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
11- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمایید ؟
12- نام فرد یا افرادی که نامناسب ترین برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمایید ؟
13- لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود کیفیت اظهار نمایید
فرم نظرسنجی
اطلاعات شخصینام و نام خانوادگی : (در صورت تمایل )
واحد مورد مراجعه :تحصیلات :شماره تماس :
انتخاب تاریخ   //
تاریخ :