ثبت طلاق اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
 1. ارائه درخواست متقاضی
 1. دریافت مدارک لازم
 1. بررسی کارشناس
 1. انجام اصلاحات خانواری در سامانه نجوا
 1. صدور مدارک جدید
 1. تحویل مدارک به متقاضی
مدارک لازم:
 1. اصل و کپی مدرک هویتی معتبر زوجین ( کارت آمایش یا هویت)
 2.  اصل و کپی طلاق‌نامه از مراجع قضایی-2سری 
 3.  ارائه گواهی جاری شدن صیغه طلاق از دفاتر اسناد رسمی
 4. اصل و کپی حکم حضانت فرزند/ فرزندان مشترک از مراجع قضایی(در صورت وجود)
 5.  2قطعه عکس 4*3 برای متقاضی و فرزند/فرزندان
 6. در صورت داشتن فرزند ارائه اصل و کپی گواهی ولادت و کارت واکسن
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 45 دقیقه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۴۱