انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- ارائه تقاضای کتبی توسط متقاضی
2- بررسی درخواست متقاضی
3- ارسال درخواست متقاضی به استان مقصد
4- اعلام نظریه استان مقصد
5- در صورت موافقت ، ابطال مدرک شناسایی خانوار و صدور برگه تردد انتقالی
6- ارسال پرونده و مدارک شناسایی ابطال شده خانوار به استان مقصد 
7-تحویل برگه تردد انتقالی به متقاضی
مدارک لازم:
  1. ارائه اصل آخرین مدارک آمایشی معتبر
  2. ارائه درخواست انتقال به استان مربوطه
 
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: یکماه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۴۳