تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت موضوع مشمولین ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۸۵ مجلس شورای اسلامی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی
2-ارائه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
3- بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس مربوط
4- تکمیل پرسشنامه های مربوط به تحصیل تابعیت توسط متقاضی
5- ارسال مدارک به اداره کل اتباع وزارت کشور
6- اعلام نتیجه به متقاضی
مدارک لازم:
  1. اصل و کپی دفترچه عقد رسمی و پروانه زناشویی والدین در صورت داشتن مادر ایرانی- 2سری
  2. اصل و کپی گواهی ولادت متقاضی-2سری 
  3. اصل و کپی مدارک هویتی شامل کارت یا گذرنامه متقاضی و پدر متقاضی-2سری
  4. اصل و کپی گواهی تثبیت هویت در صورت داشتن کارت آمایش معتبر-
  5.  اصل و کپی مدارک هویتی مادر ایرانی و در صورت داشتن همسر ایرانی مدارک کامل هویتی همسرو فرزندان-2سری
  6. 4قطعه عکس 4*3 (در صورت داشتن مادر ایرانی و سن 18 سال 24 قطعه عکس)
  7.  اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل-2سری
  8.  اصل و کپی در صورت اشتغال به کار، تصویر پروانه کار یا ارائه گواهی مربوطه- 2سری
  9. در صورت داشتن سوابق ایثارگری، ارائه گواهی از سازمان مربوطه
  10. پوشه مقوایی 2 عدد
تکمیل فرمهای مربوطه ضمیمه در سایت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: یکماه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۳۶