رسیدگی به تقاضای تابعیت اتباع خارجی (در اجرای مواد ۹۷۹-۹۸۰-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵ قانون مدنی)
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- ارائه تقاضا  و اخذ مدراک مورد نیاز
2- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه
3- تکمیل فرم‏های تقاضای تابعیت
4- ارسال مدارک متقاضی به وزارت کشور
5- اعلام زمان برگزاری آزمون و مراسم تحلیف به متقاضی
6- دریافت نتیجه و ابلاغ به متقاضی
مدارک لازم:
 1. اصل و کپی دفترچه عقد رسمی و پروانه زناشویی والدین در صورت داشتن مادر ایرانی- 2سری
 2. اصل و کپی گواهی ولادت متقاضی-2سری 
 3. اصل و کپی مدارک هویتی شامل کارت یا گذرنامه متقاضی و پدر متقاضی-2سری
 4. اصل و کپی گواهی تثبیت هویت در صورت داشتن کارت آمایش معتبر- با تایید وزارت امور خارجه( ممهور وزارت امور خارجه)
 5.  اصل و کپی مدارک هویتی مادر ایرانی و در صورت داشتن همسر ایرانی مدارک کامل هویتی همسرو فرزندان-2سری
 6. 4قطعه عکس 4*3
 7.  اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل-2سری
 8.  اصل و کپی در صورت اشتغال به کار، تصویر پروانه کار یا ارائه گواهی مربوطه- 2سری
 9. در صورت داشتن سوابق ایثارگری، ارائه گواهی از سازمان مربوطه
 10. پوشه مقوایی 2 عدد
 11. تکمیل فرمهای مربوطه ضمیمه در سایت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:  یک ساعت
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۳۶