صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی پناهنده(دارای کارت آمایش یا هویت ویژه)
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- دریافت تقاضا                                                 
2- بررسی مدارک هویتی
3 - تکمیل فرمها و تشکیل پرونده                                     
4- استعلام اطلاعات
5- صدور مجوز ازدواج و ارسال نسخ به مبادی مربوطه
6- تحویل مجوز ثبت ازدواج به متقاضی جهت ارائه به دفاتراسنادرسمی
مدارک لازم:
  1. اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی زوج
  2. اصل و کپی کارت هویت یا کارت آمایش معتبر (زن خارجی)ازسفارت متبوع.
  3. صیغه‌نامه شرعی در صورت وجود
  4.  گواهی تجرد و تثبیت هویت زن خارجی ممهور به مهر وزارت امورخارجه ایران
  5.  تکمیل فرم (ضمیمه در سایت)  اجازه کتبی پدر زوجه
  6. تکمیل فرمهای مربوطه ضمیمه در سایت
  7. پوشه مقوایی 2 عدد
  8. 6 قطعه عکس 4*3 برای زوج و زوجه به تفکیک
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: یکماه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
     
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۳۶