صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- دریافت تقاضا
2- بررسی مدارک
3- تکمیل فرم ها و تشکیل پرونده ازدواج   
4- اخذ استعلامات مربوطه (اطلاعات و ثبت احوال درصورت المثنی بودن شناسنامه و دادسرا درصورت وقوع عقدقبل از ارائه تقاضا)  
5-  صدور پروانه زناشویی و ارسال نسخ به مبادی مربوطه                                                                                                     
6- تحویل پروانه زناشویی به متقاضی
7- معرفی به انتظامی جهت ادامه مراحل ثبت ازدواج
مدارک لازم:
 1. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوجه -3 سری
 2. اصل و کپی مدرک هویتی زوج ( کارت اقامت ، هویت یا گذرنامه یا فاقد مدرک یا مدارک منقضی شده) – 2سری
 3. اصل و کپی صیغه‌نامه شرعی در صورت وجود- 3سری
 4. کپی مدارک هویتی معتبر والدین ،خواهر و برادر زوج و زوجه
 5. کپی مدرک تحصیلی  زوجین
 6. فیش بانک ملی حساب خزانه داری به شماره حساب  4001000901001082 به مبلغ 100000 ریال براساس نامه وزارت کشور در سالجاری
 7. 8 قطعه عکس 4*3 برای زوج و زوجه به تفکیک
 8. اصل و کپی گواهی بلامانع بودن ازدواج از سفارت متبوع زوج با تایید وزارت امور خارجه( ممهور وزارت امور خارجه)
 9. اصل و کپی اجازه محضری ولی دختر از دفتر استاد رسمی در صورت فوت پدر و جد پدری ارائه گواهی فوت الزامی است
 10. درصورت داشتن همسر دوم رضایت محضری  همسر اول  و رضایت کتبی همسر دوم.
 11. کپی سند ملکی در صورت وجود
 12. در صورت داشتن فرزند ارائه گواهی ولادت (با مشخصات کامل پدر و مادر) یا کپی کارت آمایش یا گذرنامه فرزند 2 سری
 13. پوشه مقوایی 2 عدد
تکمیل فرمهای مربوطه مندرج در سایت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: یکماه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۳۶