رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات
 
شیوه ارائه خدمات: غیرالکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
 1- مراجعه متقاضی و ارائه درخواست
2- بررسی مشکل براساس دستورالعمل ابلاغی
3- صدور گواهی لازم و ارائه به متقاضی ( جهت ارائه به دفتر پیشخوان )
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 20 دقیقه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی ۱۳۲