آدرس : کمالشهر - بلوار بهشت سکینه - خیابان نیک کالا - نرسیده به کارخانه قالب های صنعتی 
تلفن : 0263426513